În atenția Instituțiilor de Stat!, Vezi cum poți avea acces la interfața de plasare a documentelor spre consultare

Exemplu: Modificare acte legislative, probleme de mediu, sociale

Căutare avansată
Aprobare/adoptare și publicare
→ Proiectul HG privind aprobarea semnării Acordului dintre GRM și GRF privind activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în Republica Moldova
Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului
26.05.2022 - 31.05.2022

Ministerul Finanțelor, str. Constantin Tănase 7, mun. Chişinău

→ Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/
25.05.2022 - 31.05.2022

Ministerul Finanțelor, str. Constantin Tănase 7, mun. Chişinău

→ Anunţ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.411/2010
Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului
25.05.2022 - 04.06.2022

Serviciului politici în domeniul rezervelor de stat şi de mobilizare

→ Proiectul HG privind aprobarea semnării Acordului dintre GRM și GRF privind activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în Republica Moldova
Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului
26.05.2022 - 31.05.2022

Ministerul Finanțelor, str. Constantin Tănase 7, mun. Chişinău

→ Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/
25.05.2022 - 31.05.2022

Ministerul Finanțelor, str. Constantin Tănase 7, mun. Chişinău

→ Anunţ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.411/2010
Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului
25.05.2022 - 04.06.2022

Serviciului politici în domeniul rezervelor de stat şi de mobilizare

Statistica pentru 2021
4769

-2.hotărîrile şi ordonanţele Guvernului

1650

-1.nedeterminat/neîncadrat

870

-8.legile şi hotărîrile Parlamentului

108

-3.actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate

36

-9.decretele Preşedintelui Republicii Moldova

36

-6.actele normative ale autorităților administrației publice locale

8

-5.actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special

2

-7.constituţia Republicii Moldova

2

-4.actele normative ale autorităților publice autonome