În atenția Instituțiilor de Stat!, Vezi cum poți avea acces la interfața de plasare a documentelor spre consultare

Exemplu: Modificare acte legislative, probleme de mediu, sociale

Căutare avansată
→ proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile prestate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului
27.09.2021 - 18.10.2021

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

→ Proiectului hotărîrii de Guvern "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor”
CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/
23.09.2021 - 07.10.2021

Agenția Relații Funciare și Cadastru: info@arfc.gov.md sau pe adresa mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, tel. 022 881255

→ proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile prestate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului
27.09.2021 - 18.10.2021

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

→ Proiectului hotărîrii de Guvern "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor”
CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/
23.09.2021 - 07.10.2021

Agenția Relații Funciare și Cadastru: info@arfc.gov.md sau pe adresa mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, tel. 022 881255

Statistica pentru 2020
4359

-2.hotărîrile şi ordonanţele Guvernului

1403

-1.nedeterminat/neîncadrat

858

-8.legile şi hotărîrile Parlamentului

63

-3.actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate

36

-9.decretele Preşedintelui Republicii Moldova

5

-6.actele normative ale autorităților administrației publice locale

5

-5.actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special

2

-7.constituţia Republicii Moldova

2

-4.actele normative ale autorităților publice autonome