Agenda grupului de lucru din 12.01.2021 (ședință online) din 12.01.2021
1 . Examinarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile

Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 8 decembrie 2020. Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

Autor: Agenția Relații Funciare și Cadastru

2 . Examinarea proiectului de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare.

Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 21 iulie 2020. Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține.

Autor: Ministerul economiei și infrastructurii

3 . Examinarea proiectului hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.

Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 6 octombrie 2020. Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține.

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

4 . Examinarea proiectului hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.929/2009 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete.

Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din data de 28 iulie 2020. Decizia Grupului de lucru: analiza de impact se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător

Autor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului