Вниманию госучреждений!, посмотрите, как получить доступ к интерфейсу размещения документов для консультации

Пример: внесение изменений в законодательные акты, экологические и социальные вопросы.

Расширенный поиск
→ Anunț privind organizarea consultărilor publice
CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/
08.12.2023 - 14.12.2023
→ Anunț privind organizarea consultărilor publice
CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/
08.12.2023 - 14.12.2023
Статистика для 2022
6004

-2.hotărîrile şi ordonanţele Guvernului

2586

-1.nedeterminat/neîncadrat

952

-8.legile şi hotărîrile Parlamentului

195

-3.actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate

104

-6.actele normative ale autorităților administrației publice locale

37

-9.decretele Preşedintelui Republicii Moldova

8

-5.actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special

4

-7.constituţia Republicii Moldova

4

-4.actele normative ale autorităților publice autonome

Посмотреть по доменам