Statistica platformei de participare 2021

Etapa


21

-Cercetare/consultare preliminară

361

-Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului

446

-CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/

19

-Examinare pentru aprobare în Guvern

1

-Aprobare/adoptare și publicare

Tipuri de dosare


233

-1.nedeterminat/neîncadrat

475

-2.hotărîrile şi ordonanţele Guvernului

104

-3.actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate

2

-4.actele normative ale autorităților publice autonome

10

-5.actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special

9

-6.actele normative ale autorităților administrației publice locale

3

-7.constituţia Republicii Moldova

11

-8.legile şi hotărîrile Parlamentului

1

-9.decretele Preşedintelui Republicii Moldova

Cuvinte-cheie


127

-Social

13

-e-guvernare

5

-Achiziţii

11

-Buget

4

-Fiscal

12

-e-sănătate

26

-Administrație

1

-Diaspora

3

-Reintegrare

1

-Justiție

2

-Antreprenoriat

667

-Fără cuvînt-cheie/tag

  Clasificarea pe domenii s-a introdus odată cu modernizarea platformei. Dosarele publicate pînă la modernizare sunt incluse în domeniul General.
Clasificarea după etapa de consultare pentru dosarele publicate pînă la modernizarea platformei a fost realizată automatizat și poate fi greșită.

Domenii


601

-General

4

-Politica fiscală

4

-Gospodăria locativ-comunală

9

-Transportul

4

-Politica tarifară

3

-Arhitectura şi construcţii

31

-Relaţii funciare

79

-Sfera socială

11

-Educație, sport

31

-Ocrotirea sănătăţii

8

-Cultura

2

-Susţinerea businessului mic

2

-Comerţul, alimentaţia publică

3

-Legalitatea, regulamentul, etica

1

-Relaţii interetnice

6

-Ecologia

15

-Tehnologii informaționale

26

-Administrația publică

3

-Reintegrarea țării

1

-Diaspora

1

-Politica externă

2

-Activitatea antreprenorială

1

-Drepturile omului