Statistica platformei de participare 2023

Etapa


16

-Cercetare/consultare preliminară

1008

-Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului

1058

-CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/

32

-Examinare pentru aprobare în Guvern

2

-Aprobare/adoptare și publicare

Tipuri de dosare


797

-1.nedeterminat/neîncadrat

1099

-2.hotărîrile şi ordonanţele Guvernului

89

-3.actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate

1

-4.actele normative ale autorităților publice autonome

43

-6.actele normative ale autorităților administrației publice locale

3

-7.constituţia Republicii Moldova

83

-8.legile şi hotărîrile Parlamentului

1

-9.decretele Preşedintelui Republicii Moldova

Cuvinte-cheie


72

-Social

11

-e-guvernare

3

-Achiziţii

8

-Buget

1

-Fiscal

17

-e-sănătate

94

-Administrație

3

-Diaspora

5

-Reintegrare

95

-Justiție

5

-Antreprenoriat

11

-Guvernare deschisă

1

-Integritate

11

-Transparență

7

-Acces la informțaii

6

-Drepturile omului

2

-Colaborare

1

-Concurență

10

-Administrarea proprietății publice

1

-Combaterea spălării banilor

1812

-Fără cuvînt-cheie/tag

  Clasificarea pe domenii s-a introdus odată cu modernizarea platformei. Dosarele publicate pînă la modernizare sunt incluse în domeniul General.
Clasificarea după etapa de consultare pentru dosarele publicate pînă la modernizarea platformei a fost realizată automatizat și poate fi greșită.

Domenii


1395

-General

2

-Politica fiscală

11

-Gospodăria locativ-comunală

59

-Transportul

4

-Politica tarifară

1

-Arhitectura şi construcţii

22

-Relaţii funciare

3

-Proprietatea municipală

155

-Sfera socială

110

-Ocrotirea sănătăţii

62

-Cultura

5

-Comerţul, alimentaţia publică

2

-Legalitatea, regulamentul, etica

2

-Colaborare

27

-Ecologia

10

-Tehnologii informaționale

82

-Administrația publică

6

-Reintegrarea țării

6

-Diaspora

2

-Activitatea antreprenorială

19

-Drepturile omului

52

-Energetica

37

-Construcții

17

-Infrastructura drumurilor

13

-Dezvoltarea regională

1

-Infrastructura comunicațiilor

5

-Guvernare deschisă

5

-Arhitectură

1

-Combaterea corupției