Statistica platformei de participare 2022

Etapa


18

-Cercetare/consultare preliminară

592

-Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului

723

-CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/

30

-Examinare pentru aprobare în Guvern

1

-Aprobare/adoptare și publicare

Tipuri de dosare


361

-1.nedeterminat/neîncadrat

842

-2.hotărîrile şi ordonanţele Guvernului

61

-3.actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate

4

-5.actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special

58

-6.actele normative ale autorităților administrației publice locale

38

-8.legile şi hotărîrile Parlamentului

Cuvinte-cheie


106

-Social

38

-e-guvernare

20

-Buget

3

-e-sănătate

107

-Administrație

7

-Reintegrare

10

-Justiție

1143

-Fără cuvînt-cheie/tag

  Clasificarea pe domenii s-a introdus odată cu modernizarea platformei. Dosarele publicate pînă la modernizare sunt incluse în domeniul General.
Clasificarea după etapa de consultare pentru dosarele publicate pînă la modernizarea platformei a fost realizată automatizat și poate fi greșită.

Domenii


820

-General

1

-Politica de planificare bugetară

2

-Politica fiscală

25

-Gospodăria locativ-comunală

35

-Transportul

1

-Politica tarifară

7

-Arhitectura şi construcţii

32

-Relaţii funciare

148

-Sfera socială

4

-Educație, sport

64

-Ocrotirea sănătăţii

46

-Cultura

2

-Comerţul, alimentaţia publică

1

-Legalitatea, regulamentul, etica

17

-Ecologia

34

-Tehnologii informaționale

52

-Administrația publică

6

-Reintegrarea țării

3

-Activitatea antreprenorială

4

-Drepturile omului

19

-Energetica

20

-Construcții

5

-Infrastructura drumurilor

11

-Dezvoltarea regională

5

-Infrastructura comunicațiilor