Dosare/Proiecte

→ Anunț privind inițierea elaborării HG cu privire la modificarea hotărârii de Guvern nr. 348 din 26 mai 2014 cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului
11.10.2023 - 21.10.2023

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Republica Moldova, MD-2028, Chişinău, str. Korolenko, 2/1 tel. +373 22 884 301, e-mail: office@amdm.gov.md; Web: www.amdm.gov.md