Dosare/Proiecte

→ ANUNȚ Privind inițierea consultării publice asupra proiectului hotărârii Guvernului „cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului”
CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/
20.08.2021 - 09.09.2021

Direcția azil și integrare a Biroului migrație și azil al MAI.

→ ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/
11.06.2021 - 25.06.2021

Ministerului Afacerilor Interne, situat pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75.

→ ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/
11.06.2021 - 25.06.2021

Ministerului Afacerilor Interne, situat pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75.

→ Proiectul hotărârii Guvernului ”Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 81/MAI/2021).
CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/
24.03.2021 - 03.04.2021

șef-adjunct a Direcției legislație coordonare și gestionare date, tel.022/265/631, elena.coliujco@bma.gov.md;

→ Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui teren.
CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/
22.02.2021 - 09.03.2021

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat.