Dosare/Proiecte

→ proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile prestate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului
27.09.2021 - 18.10.2021

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

→ Proiectului hotărîrii de Guvern "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor”
CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/
23.09.2021 - 07.10.2021

Agenția Relații Funciare și Cadastru: info@arfc.gov.md sau pe adresa mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, tel. 022 881255