Dosare/Proiecte

Aprobare/adoptare și publicare
→ Anunț privind inițierea elaborării Proiectului hotărârii de guvern cu privire la modificarea H.G. nr. 505/2020 privind exportul și importul de produse chimice periculoase
Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului
17.05.2024 - 14.06.2024

or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162.

→ ANUNȚ privind inițierea elaborări Programului privind biodiversitatea pentru anii 2024-2030
Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului
17.05.2024 - 02.06.2024

or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162.